Welkom bij de Voedselbank Schouwen-Duiveland

Nieuwe toelatingscriteria per 1 januari 2019
Zierikzee - 13 december 2018 - De Algemene Ledenvergadering (ALV) stemde zaterdag 1 december in met het voorstel om de toelatingsnorm per 1 januari 2019 met 5% te verhogen. Hierbij is rekening gehouden met de BTW verhoging van 6% naar 9%. 

De nieuwe normbedragen per 1 januari 2019 zijn

Basisbedrag per huishouden: € 135,-
Per persoon: € 90,-

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan:
● 1 persoon was € 215, wordt € 225,-
● 2 volwassenen was € 300, wordt € 315,-
● 1 volwassene en 1 kind was € 300, wordt € 315,-
● 1 volwassene en 2 kinderen was € 385, wordt € 405,-
● 2 volwassenen en 2 kinderen was € 470, wordt € 495,-
● 1 volwassene en 3 kinderen was € 470, wordt € 495,-

De ALV stemde ook in met de overige voorstellen, waaronder het voorstel actief op zoek te gaan naar personen die nu al voldoen aan de criteria maar die zich om redenen van schaamte, onbekendheid of laaggeletterdheid zich nu niet melden. Er zijn inmiddels diverse voorbeelden van succesvolle aanpak.
 

Informatiebulletin voedselbank Schouwen-Duiveland beschikbaar
Zierikzee - november 2018 - Ons nieuwe informatiebulletin is beschikbaar. U vindt deze onder 'Over ons' via het menu bovenin of door hier te klikken.


In het zonnetje tijdens de donkere dagen.
Zierikzee - 8 december 2018 -
De Sint had dit jaar ook een verrassing voor één van onze vrijwilligers. Agnes kreeg deze mooie surprise. Het is dankzij vrijwilligers zoals haar, dat we hulp kunnen blijven bieden. Dank u sinterklaasje! En Agnes natuuurlijk...

Surprise voor Agnes


Een cadeau van de Sint voor iedereen!
Zierikzee - 5 december 2018 - Dankzij Rotary Club Schouwen-Duiveland was er ook dit jaar een presentje voor de jonge gezinsleden van onze cliënten. We zijn dankbaar voor hun bijdrage aan 'de Sint'.
Stapel cadeautjes van de Sint


De Voedselbank Schouwen-Duiveland en uw privacy
Zierikzee - 8 juni 2018 - Gegevensbeveiliging en het beschermen van uw privacy zijn zaken die we heel serieus nemen. Als bedrijf dat met verwerking van voedsel omgaat, werken we altijd aan de naleving van alle voorschriften, en we wegen dit af tegen de communicatiebehoeften van onze klanten, partners en vrienden die geïnteresseerd zijn in en betrokken bij onze organisatie.

Als onderdeel van onze inzet om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie na te leven, hebben we een Privacystatement opgesteld. Onder het hoofdje “over ons”, kunt u dit vinden en krijgt u inzicht in de manier waarop we uw gegevens gebruiken en hoe we deze beschermen en beveiligen.


Actie agenda
Zierikzee - 8 juni 2018 - De Voedselbank SD houdt regelmatig acties in samenwerking met plaatselijk supermarkten om mensen de gelegenheid te bieden producten te doneren (zie hulp aanbieden – voedsel).

We staan op: 7 juli 2018
in Bruinisse bij de Albert Heijn 
en in Oosterland bij de Spar


Voedselbank Schouwen-Duiveland krijgt nieuwe bus
Zierikzee - 24 mei 2018 - 
Vanmorgen was het eindelijk zover voor de vrijwilligers van de Voedselbank. Na ontvangst bij Auto Kievit kreeg de voorzitter de sleutels overhandigd. Na haar toespraak en dankwoord aan de 5 sponsoren die de benodigde € 24.500,00 doneerden gaf ze de sleutels door aan de chauffeurs.

Ontvangst sleutels
De sleutels worden in ontvangst genomen door onze voorzitster.
Zijkant bus met koelgedeelte.
Het aparte koelgedeelte achter de schuifdeur.
Achterkant met URL
Achterzijde met belettering en logo van de voedselbank.

Na de bezichtiging (van o.a. het koelgedeelte) en een fotomoment, konden chauffeurs en vrijwilligers weer aan het werk met deze prachtige auto. Ook vrijwilliger worden? Meldt u aan via: www.voedselbanksd.nl

 

Richtlijnen voor verkrijgen voedselpakketten per 2018
Zierikzee - 25 januari 2018  - 
Heeft u niet veel te besteden, dan kunt u in aanmerking komen voor een voedselpakket. We kijken hiervoor naar het bedrag wat u maandelijks over houdt na aftrek van bepaalde kosten. Dit bedrag wordt het 'normbedrag' genoemd en wordt jaarlijks door de Voedselbank vastgesteld. Vanaf dit jaar gelden er hogere bedragen. Hierdoor kunnen meer mensen gebruik maken van onze diensten. De normbedragen zijn vanaf 2018 als volgt:

  • Er geldt een vast bedrag van EUR 130,- per huishouden, of u nu alleen bent of andere gezinsleden heeft;
  • Daarbovenop komt per persoon binnen dat huishouden een bedrag van EUR 85,-. Dit bedrag geldt voor zowel volwassenen, als kinderen. 

Voor de duidelijkheid geven we hieronder een aantal rekenvoorbeelden. Zo kunt u zien hoe de normbedragen werken.

  • Eén persoon: EUR 215,- (basisbedrag á EUR 130 + 1x persoon á EUR 85);
  • Twee personen: EUR 300,- (basisbedrag á EUR 130 + 2x persoon á EUR 85);
  • Drie personen: EUR 385,- (basisbedrag á EUR 130 + 3x persoon á EUR 85);

Voorbeeld: een gezin van drie personen kan in aanmerking komen voor een voedselpakket als men maandelijks nog maar EUR 385,- of minder over houdt.

Meer informatie over de wijze waarop het normbedrag wordt bepaald en welke inkomsten en uitgaven worden meegeteld kunt u terugvinden in het document 'toetsingscriteria 2018', welke u hier kunt downloaden.
 

Leerlingen OBS de Oosterburcht krijgen rondleiding Leerlingen helpen
Zierikzee - 16 maart 2017 - De leerlingen van groep 7/8 van OBS de Oosterburcht zijn vandaag naar de Voedselbank  geweest om eens een kijkje te nemen. Al jaren helpen de leerlingen met het inzamelen van voedsel en ze zijn daarin zeer succesvol. Vandaag kregen ze een rondleiding op onze locatie en ze mochten meehelpen. Voor school hebben ze ook een werkstuk over het werk van de voedselbanken gemaakt. Namens de Voedselbank Schouwen-Duiveland hartelijk dank voor jullie inzet; top!