Voedselbank krijgt maximaal aantal punten bij controle

Voor de voedselbank is voedselveiligheid zeer belangrijk. Bij de opslag en bij de uitgifte wordt nauwkeurig op de kwaliteit van het voedsel gelet. De voedselbank wordt daarbij scherp gecontroleerd door de  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Afgelopen week kreeg de Voedselbank Schouwen-Duiveland zo’n onverwachte controle. Er werd gecontroleerd of de voedselbank zich wel houdt aan de voorschriften voor het opslaan en uitgeven van voedsel en of er hygiënisch gewerkt wordt.

In 2018 resulteerde de controle in het verkrijgen van Groencertificaat voor de Voedselbank op Schouwen-Duiveland. De controle van afgelopen week resulteerde in het maximaal te behalen aantal punten van 100!

Gecontroleerd wordt op de hygiëne van de ruimte waar de producten uitgegeven worden, maar ook van alle opslagruimtes, koelcellen en de diepvriezers. Er wordt gekeken naar de manier van verstrekken van de producten, maar ook bij de opslag/voorraad of alle etiketteringen correct zijn.

Er vindt een continue registratie plaats van de gekoelde en bevroren producten, zodat ook de logboeken, die tijdens transport en opslag bijgehouden moeten worden, correct zijn ingevuld. Voor de vrijwilligers moet al het info materiaal en de voorschriften van hoe te handelen aanwezig zijn.

Kortom het behalen van de maximale score is een pluim voor bestuur en vrijwilligers en de zekerheid dat de klanten van de Voedselbank Schouwen-Duiveland erop kunnen vertrouwen dat de producten die ze krijgen aan alle eisen voldoen.