Bestuur

Het bestuur telt zes bestuursleden.
De bestuurssamenstelling is als volgt:

Voorzitter A. Polet
Secretaris J.L. Schoof
Penningmeester J.L. Schoof
Lid H. Viergever
Lid T. Viergever
Lid J. Roos