Hoe lang krijg ik hulp?

Bij een eerste aanvraag verstrekken we maximaal drie maanden voedselhulp. Een maand voor het
verstrijken van de termijn, bekijken we de situatie opnieuw. U krijgt daar een brief over mee bij het
afhaalpunt als het zover is.

De voedselhulp kan steeds met zes maanden worden verlengd. En iedere zes maanden opnieuw
beoordelen we de situatie op dat moment.
De voedselhulp is tijdelijk. We hanteren een termijn van maximaal drie jaar. Dat is landelijk
vastgesteld.