Voedselveiligheid

Transport en opslag
Voor de Voedselbank is voedselveiligheid zeer belangrijk. Daarom letten we er goed op dat producten die gekoeld of ingevroren moeten worden, op de juiste temperatuur bewaard worden. Zowel tijdens transport als bij de opslag. Verse producten delen we zo snel mogelijk uit aan de cliënten. En bij houdbare producten letten we op de uiterste gebruiksdatum.

Houdbaarheidsdatum
Er is een verschil tussen uiterste gebruiksdatums.

Bij sommige producten staat THT. Dit betekent Tenminste Houdbaar Tot.
Dit betekent dat je de producten soms zelfs nog kunt gebruiken na de datum die op het product
staat. Je hoeft het niet meteen weg te gooien. Kijk, ruik en proef of het nog goed is. Kleur, smaak en
geur kunnen misschien achteruit gaan. Maar dat is dan niet direct een gevaar voor de gezondheid.

Bij andere producten staat TGT. Dit betekent Te Gebruiken Tot.
Hiervoor geldt dat het product veilig te gebruiken is tot de de datum die op het product staat.
De Voedselbank let hierop door producten in te vriezen voordat de TGT datum verloopt. Denk
bijvoorbeeld aan vlees, vis of brood. Het product is dan voorzien van een sticker van de Voedselbank.
Na ontdooien is het de bedoeling dat het product direct bereid en genuttigd wordt.

Controle
De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) voert regelmatig inspecties uit en controleert
scherp op de voedselveiligheid. Daarnaast ondersteunt de NVWA ons met adviezen.