Geld doneren

Voedselbank Schouwen-Duiveland is afhankelijk van giften en donaties om de cliƫnten voedselhulp te
kunnen bieden.
Wilt u het werk van de Voedselbank ondersteunen, dan kunt u uw financiƫle bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL75RABO0118180401 ten name van St. Voedselbank S.D..

Mogelijk kunt u bij uw belastingaangifte de gift opgeven als aftrekpost. Meer informatie vindt u op
de website van de belastingdienst.