ANBI

Voedselbank Schouwen-Duiveland is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het registratienummer is 8152.08.704